Leczenie za pomocą stymulacji elektromagnetycznej

Otrzymujesz bonus Zielony+ 0%
Możliwość płatności w Zielonym 100%

Szczegóły oferty

Sallus Talent
 Światowa innowacja potwierdzona klinicznie.
 Zastosowanie leczenia głęboką stymulacją elektromagnetyczną z 
 wykorzystaniem aparatu Sallus Talent u pacjentów ze schorzeniami układu 
 ruchu daje niezwykle szybkie działanie przeciwbólowe. Urządzenie 
 powoduje silne pobudzenie komórek nerwowych, mięśni oraz naczyń 
 krwionośnych. Stymulator pozwala na miejscowe przyłożenie precyzyjnego 
 pola elektromagnetycznego przenikającego warstwy odzieży, tkanek, oraz 
 kości, stymulując ściśle wyznaczony obszar w głębi ciała.
 Najczęstsze wskazania do zastosowania aparatu to :
 -Zaburzenia układu mięśniowo szkieletowego
 -Schorzenia kręgosłupa, rwa kulszowa
 -Zaburzenia układu nerwowego
 -Rehabilitacja sportowa
 -Zaburzenia układu moczowo-płciowego
 -Osłabienie oraz zanik mięśni

 

Cena 20-30 min 80 zł zabieg pojedynczy i 5 zabiegów 360 zł

O partnerze

Pod nazwą FED system kryje się nowoczesna metoda oraz urządzenie do leczenia skoliozy, które od niedawna dostępne są również w naszym kraju. Dzięki niemu można skorygować skrzywienie kręgosłupa, które, według statystyk, staje się najczęściej występującym problemem ortopedycznym u dzieci.

Tą nowatorską metodę opracował i stosuje od ponad 20 lat w Barcelonie hiszpański fizjoterapeuta prof. Santosa Sastre Fernandez. Opisał on, jak za pomocą fizjoterapii możemy korzystnie wpłynąć na deformację kręgosłupa. Badania przeprowadzone Klinice Rehabilitacji w Barcelonie udowodniły, że leczenie skolioz metodą FED może prowadzić do niemal całkowitego wyleczenia, a w grupie ponad ośmiuset leczonych dzieci jedynie 3% ostatecznie zostało skierowanych do leczenia operacyjnego.

FED to skrót nazwy urządzenia (hiszp. Fijación, Elongación, Desrotación; ang. Fixation, Elongation, Derotation; pol. ustabilizowanie, rozciągnięcie/wydłużenie, odkręcenie) – jak określa ją sam autor: „trójwymiarowe ustabilizowanie kręgosłupa przy jednoczesnym jego wydłużeniu i odkręceniu”.

Zewnętrzna siła wytwarzana przez urządzenie na łuk skrzywienia skutecznie zmniejszają kąt rotacji podczas zabiegu. Powoduje to odbarczenie chrząstki nasadowej po stronie wklęsłości i jej wzrost oraz zmianę siły działających na chrząstki neurocentralne, co prowadzi do zahamowania procesu rotacji kręgu.

Niezmiernie ważną rzeczą w uzyskaniu dobrych efektów jest program terapeutyczny stosowany i przedstawiany przez prof. S.Sastre Fernandez, który obejmuje zabiegi fizykoterapeutyczne, terapię manualną i indywidualne ćwiczenia korekcyjne.

Integralnymi częściami metody FED jest specjalistyczne badanie i postawienie właściwej diagnozy poprzez:

protokół badania FED zawierający kwestionariusz pytań oraz schemat badania fizykalnego pacjenta;

badanie obrazowe RTG (w niektórych przypadkach również TK i MR) wykonane tak, aby obejmowały możliwie cały kręgosłup wraz z miednicą i stawami biodrowymi. Dokładna analiza zdjęć z dokonaniem pomiarów m.in. kąta skrzywienia wg Cobba, kąta rotacji kręgów (Rimondii), torsji kręgów, oznaczeniem testu Rissera, porównaniem stawów biodrowych i krzyżowo-biodrowych;

klasyfikacja oraz określenie procedur terapeutycznych charakterystycznych dla każdego przypadku i typu skrzywienia;

klasyfikacja pacjenta wg podziału Kinga-Moe (5 rodzajów skrzywień kręgosłupa);

 

dobór odpowiednich elementów terapii;

Lokalizacja

Rehabilitacja L'ASCADA | Śrem, ul. Chełmońskiego 2
NIP: 7772745850
Telefon: 601583828
E-mail: pawel@npj.pl
Strona www: http://www.rehabilitacja-lascada.pl