Kancelaria Notarialna

Otrzymujesz bonus Zielony+ 0%
Możliwość płatności w Zielonym 30%

Szczegóły oferty

Zakres usług kancelarii notarialnej

notuslugi

Notariusz dokonuje następujących czynności:

1)   sporządza akty notarialne:

 • umów sprzedaży,
 • darowizny,
 • zamiany,
 • dożywocia,
 • umów spółek prawa handlowego,
 • ustanowienia służebności,
 • hipoteki,
 • inne zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

2)   sporządza poświadczenia:

 • własnoręczności podpisu,
 • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
 • daty okazania dokumentu,
 • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

 

3)   spisuje protokoły, w tym między innymi zgromadzeń spółek prawa

handlowego,

 

4)   przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,

5)   sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,

6)   sporządza na żądanie stron projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,

 

7)   sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Przy dokonywaniu czynności notarialnej notariusz jest zobowiązany stwierdzić tożsamość osób biorących udział w czynności, a stwierdzenie powinno nastąpić na podstawie prawem przewidzianych dokumentów.

O partnerze

Marek Rudziński notariusz Warszawa:

w latach 1999-2003 Sędzia Sądu Rejonowego w Gdańsku i w Warszawie.

od 2003 roku prowadzi indywidualną Kancelarię Notarialną w Warszawie.

Godziny otwarcia:

- poniedziałek od 9.00 do 18.00

- wtorek - piątek od 9.00 do 17.00

 

Istnieje również możliwość indywidualnego umówienia dogodnego terminu i godziny czynności notarialnej.

Lokalizacja

Kancelaria Notarialna Marek Rudziński | Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79
NIP: 5831896332
Telefon: 226636331
E-mail: kancelariawawa@interia.pl
Strona www: http://www.notariuszwarszawa.net