Fenomen Polska

Otrzymujesz bonus Zielony+ 0%
Możliwość płatności w Zielonym 100%

Szczegóły oferty

Ekskluzywny magazyn popularyzacji  wybitnych osiągnięć Polaków  w kraju  i na świecie w wersji polsko-angielskiej. Opisuje to, co stanowi powód do dumy i fascynuje inne narody

O partnerze

NeoMedia jest firmą, która publikuje wydawnictwa książkowe (gł. albumy o Warszawie) a także wydawnictwa multimedialne. Firma zajmuje się  ponadto  organizacją, koncertów, konferencji i  wystaw.

Lokalizacja

NeoMedia Hanna Kielich-Rainka | Warszawa, Lokajskiego 26/7
NIP: 7781102330
Telefon: 501308918
E-mail: neomedia@blink.pl
Strona www: http://www.neomedia.info.pl