Rejestracja znaków towarowych i wzorów przemysłowy

Otrzymujesz bonus Zielony+ 0%
Możliwość płatności w Zielonym 100%

Szczegóły oferty

 

Oferta usług prawniczych w zakresie prawa własności przemysłowej

 

(znaki towarowe, wzory przemysłowe)

 

W imieniu Kancelarii Prawniczej PATRIMONIUM składam Państwu ofertę kompleksowej obsługi prawnej w zakresie wybranych przedmiotów z zakresu prawa własności przemysłowej (znaki towarowe, wzory przemysłowe, wzory użytkowe).

Znak towarowy to każde oznaczenie przedsiębiorstwa bądź jego produktów czy usług, które można wyrazić w sposób graficzny. Znakiem towarowym może zatem być słowo bądź kilka słów (znak słowny), element graficzny (znak graficzny), a także określony kolor czy melodia.

Rejestracja znaku towarowego w Urzędzie Patentowym daje przedsiębiorcy gwarancję, że jego nazwa bądź nazwa jego towarów czy usług nie będzie naśladowana na rynku. Ponadto rejestracja znaku towarowego zwiększa wartość firmy, co może być istotne, gdy planuje się sprzedaż przedsiębiorstwa. Znak towarowy może być również przedmiotem aportu do spółki, dając korzyść podatkową. Może również być przedmiotem licencji pomiędzy jednym podmiotem a drugim.

Co zrobić, by zarejestrować znak towarowy?

Najpierw ustalamy jakie oznaczenie ma zostać zarejestrowane oraz dla jakich klas towarowo-usługowych. Potem należy wykonać tzw. badania zdolności rejestracyjnej. Polega to na zbadaniu czy w ogóle dane oznaczenie może stanowić znak towarowy, a także czy inny podmiot nie ma takiego samego bądź podobnego znaku zarejestrowanego dla tych samych klas towarowo-usługowych. Jeśli badania wypadną pozytywnie, składamy wniosek do Urzędu Patentowego. Jeśli nie, staramy się oszacować ryzyko odmowy rejestracji czy złożenia sprzeciwu przez inny zainteresowany podmiot, ewentualnie dokonujemy jakiś modyfikacji znaku. Po złożeniu wniosku uiszczamy opłatę do Urzędu Patentowego. I czekamy. Decyzja o rejestracji zostaje wydana po ok. 6 miesiącach. Wtedy ponownie uiszczamy opłatę – za pierwszy 10-letni okres ochrony. Potem wystarczy już co 10 lat uiszczać opłatę, by przedłużać rejestracji – nie ma już wówczas konieczności ponownego składania wniosku.

Oferta świadczonych przez Kancelarię usług prawniczych z zakresu prawa własności przemysłowej obejmuje:

Znaki towarowe

1. analiza prawidłowości nabycia autorskich praw majątkowych do oznaczenia (logotypu) (o ile oznaczenie stanowi utwór w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; w szczególności dotyczy to znaków graficznych lub słowno-graficznych) – w przy zamówieniu co najmniej wstępnego nadania zdolności rejestrowej – bezpłatnie; jako odrębna usługa – 200 zł 

UWAGA! Brak nabycia bądź nieprawidłowe nabycie autorskich praw majątkowych od oznaczenia zarejestrowanego następnie jako znak towarowy stanowi podstawę unieważnienia rejestracji.

2. poprawki do umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych do oznaczenia (logotypu)od 300 zł do 500 zł

3. przygotowanie umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych do oznaczenia (logotypu) (o ile oznaczenie stanowi utwór w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; w szczególności dotyczy to znaków graficznych lub słowno-graficznych) – 800 zł

4. wstępne badanie zdolności rejestrowej warstwy słownej znaku towarowego (poszukiwania znaków identycznych w klasach towarów / usług identycznych w bazach obejmujących zgłoszenia / rejestracje znaków: polskich, międzynarodowych ze wskazaniem Polski i wspólnotowych) – 500,00 zł

5. pełne badanie zdolności rejestrowej warstwy słownej znaku towarowego (poszukiwania znaków identycznych i podobnych w klasach towarów / usług identycznych lub podobnych w bazach obejmujących zgłoszenia / rejestracje znaków: polskich, międzynarodowych ze wskazaniem Polski i wspólnotowych) – 750,00 zł

6. rejestracja w Polsce z pełnym badaniem: przeprowadzenie pełnego badania zdolności rejestrowej warstwy słownej znaku towarowego; przyjęcie pełnomocnictwa do prowadzenia sprawy rejestracji znaku przed UPRP; sporządzenie dokumentacji zgłoszeniowej znaku wymaganej przez UPRP dla jednej klasy towarowo-usługowej; prowadzenie sprawy rejestracji znaku przed UPRP do czasu wydania decyzji dotyczącej rejestracji; ewentualne doradztwo dot. modyfikacji znaku w przypadku stwierdzenia kolizji (cena nie obejmuje obrony zgłoszenia wg poz. 8 cennika) – 2500,00 zł + 200 zł za każdą klasę powyżej jednej

7. sporządzenie wykazu towarów / usług dla zgłoszenia krajowego od każdej klasy powyżej jednej -- 200,00 zł

8. przygotowanie regulaminu korzystania ze wspólnego znaku towarowego1000 zł

9. rejestracja znaku wspólnotowego z pełnym badaniem w bazie znaków wspólnotowych (UE): przeprowadzenie pełnego badania zdolności rejestrowej warstwy słownej znaku towarowego wyłącznie w bazie znaków wspólnotowych; przyjęcie pełnomocnictwa do prowadzenia sprawy rejestracji znaku przed UHRW; dokonanie zgłoszenia elektronicznego dla jednej klasy towarowo-usługowej; prowadzenie sprawy rejestracji znaku przed UHRW do czasu wydania decyzji dotyczącej rejestracji; ewentualne doradztwo dot. modyfikacji znaku w przypadku stwierdzenia kolizji (cena nie obejmuje odpowiedzi na sprzeciwy) – 4000,00 zł + 350 zł za każdą klasę powyżej jednej

10. sporządzenie wykazu towarów / usług dla zgłoszenia wspólnotowego od każdej klasy powyżej jednej – 350,00 zł

11. sporządzenie obrony zgłoszenia krajowego dokonanego za pośrednictwem zleceniobiorcy, tj. zajęcie stanowiska dot. przeszkód rejestracji znaku powołanych przez UPRP w odmowie wstępnej -- od 1000,00 do 2000,00 zł

12. sporządzenie obrony zgłoszenia krajowego dokonanego bez pośrednictwa zleceniobiorcy, tj. zajęcie stanowiska dot. przeszkód rejestracji znaku powołanych przez UPRP w odmowie wstępnej -- od 1500,00 do 3000,00 zł

13. rejestracja znaku towarowego w Systemie Madryckim (różne kraje) – wycena jest przygotowywana po przedstawieniu szczegółów przez Klienta (jaki kraj/kraje; jaki zakres towarów/usług; jaki rodzaj znaku – graficzny, słowno-graficzny, inny; czy znak jest kolorowy czy jednobarwny).

 

Kalkulacja kosztów urzędowych rejestracji znaku towarowego (odprowadzonych do Urzędu Patentowego)

Rejestracja w Polsce

Liczba klas

Opłata za zgłoszenie

Opłata za 10 lat ochrony

Opłata za publikację

RAZEM (zł)

1

500

400

90

990

2

500

800

90

1390

3

500

1200

90

1790

4

620

1650

90

2360

5

740

2100

90

2930

 

Rejestracja w UE 

Liczba klas

Koszty urzędowe (EUR)

1

850

2

900

3

1050

4

1200

5

1350

 

Wzory przemysłowe 

1. Rejestracja w Polsce z pełnym badaniem. 

Usługa obejmuje:

  • przeprowadzenie wstępnych badań zdolności rejestrowej wzoru w konkretnych klasach wg Klasyfikacji Lokarneńskiej w bazach wzorów przemysłowych Urzędu Patentowego RP oraz Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM);
  • przyjęcie pełnomocnictwa do prowadzenia sprawy rejestracji wzoru;
  • sporządzenie dokumentacji zgłoszeniowej wzoru (wraz z pełnym opisem);

·         dokonanie zgłoszenia i prowadzenie sprawy do momentu wydania decyzji dot. rejestracji.

 

Koszt usługi:  

- pierwsza odmiana – 3000-4000 zł (pierwsza podana kwota dotyczy prostych wzorów takich jak: etykieta, logotyp, okładka, butelka)

- dopłata za każdą następną odmianę (od 2 do 10) – 250-400 zł

 

2. Rejestracja w UE z pełnym badaniem.

Usługa obejmuje:

  • przeprowadzenie wstępnych badań zdolności rejestrowej wzoru w konkretnych klasach wg Klasyfikacji Lokarneńskiej w bazach wzorów przemysłowych Urzędu Patentowego RP oraz Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM);
  • przyjęcie pełnomocnictwa do prowadzenia sprawy rejestracji wzoru;
  • dokonanie zgłoszenia wzoru drogą elektroniczną;

·         prowadzenie sprawy rejestracji wzoru do momentu wydania decyzji.

 

Koszt usługi:

- pierwszy wzór (pierwsza odmiana) – 3000 zł

- dopłata za każdy następny wzór – 250 zł

Wzory użytkowe

Prowadzenie spraw w zakresie rejestracji wzorów użytkowych jest ustalane indywidualnie – w zależności od zakresu konkretnej sprawy.

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć stawkę podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości podstawowej (23 proc.)

Oferta nie obejmuje kosztów sądowych czy administracyjnych, w szczególności opłat pobieranych przez Urząd Patentowy RP ani opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (17 zł za każde pełnomocnictwo).

Joanna Hetman-Krajewska

adwokat, radca prawny

 

 

 

O partnerze

Kancelaria Prawnicza PATRIMONIUM

Kancelaria Prawnicza Patrimonium specjalizuje się w różnych dziedzinach prawa i zapewnia kompleksową pomoc prawną klientom indywidualnym, jak i firmom oraz instytucjom non profit.
Proponujemy naszym klientom profesjonalne rozwiązania zagadnień w ramach specjalizacji takich jak prawo własności intelektualnej (w tym prawo autorskie, znaki towarowe, wzory przemysłowe, prawna ochrona baz danych, ochrona danych osobowych, zwalczanie nieuczciwej konkurencji), prawo spółek i prawo handlowe, prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo spadkowe, sukcesja biznesowa.

 

Nasze atuty:

1)      13-letnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej dla podmiotów gospodarczych

2)      gruntowna znajomość mechanizmów prawnych i biznesowych prowadzenia działalności gospodarczej

3)      współpraca z jednym, rzetelnym komornikiem – szybkość działania na etapie egzekucji należności

4)      współpraca z agencją detektywistyczną – możliwość uzyskania dodatkowych danych niezbędnych do prowadzenia postępowania sądowego, w tym o dłużniku i jego majątku

5)      szybkość działania

6)      wybór rozwiązań najkorzystniejszych cenowo dla klienta, np. postępowania elektronicznego

7)      bieżące informowanie klienta o stanie jego sprawy

8)      elastyczność w zakresie rozliczeń – dobór modelu rozliczeń wg potrzeb i sytuacji klientka

9)      szeroka dostępność prawników, również poza standardowymi godzinami pracy.

 

Obsługa prawna – konsultacje, spory sądowe, obsługa projektów

Prawo cywilne: - ochrona dóbr osobistych, - prawo rodzinne (rozwody, separacje, alimenty, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, podział majątku etc.), - prawo spadkowe, - odszkodowania, - prawo umów, - prawo nieruchomości

Prawo własności intelektualnej: - prawo autorskie, - własność przemysłowa, - znaki towarowe, - ochrona konkurencji, - prawo reklamy, - ochrona baz danych, - przygotowywanie umów i innych pism, - sprawy sądowe, - obsługa projektów, - rejestracja znaków towarowych, - rejestracja wzorów przemysłowych

Ochrona danych osobowych: - przygotowywanie dokumentacji (procedury ochrony danych osobowych), - bieżące doradztwo

Prawo gospodarcze: - prawo spółek (w tym zakładanie, przekształcanie, likwidacja, bieżąca obsługa), - prawo wekslowe, - windykacja należności (pozasądowa, sądowa oraz postępowanie egzekucyjne), - prawo upadłościowe i naprawcze, - prawo umów (przygotowywanie i weryfikacja umów handlowych), - prawo konsumenckie, - regulaminy sklepów i platform internetowych, - prawo reklamy (m.in. regulaminy konkursów, sprzedaży promocyjnej, loterii, programów lojalnościowych), - przygotowywanie bieżącej dokumentacji (uchwały, zarządzenia, regulaminy zarządu, rady nadzorczej)

Fundacje i stowarzyszenia: - zakładanie (pisanie statutów, uchwał), - bieżąca obsługa, - pomoc prawna w uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego

Prawo prasowe: - bieżące doradztwo, - spory sądowe, - rejestracja czasopism

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych: - bieżące doradztwo, - przygotowywanie bieżącej dokumentacji (regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, regulaminy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, umowy o pracę, wypowiedzenia, porozumienia stron), - sprawy sądowe

Prawo administracyjne: - bieżące doradztwo, - spory sądowe

Prawo spółdzielcze: - bieżące doradztwo, - przygotowywanie bieżącej dokumentacji, - spory sądowe

Prawo podatkowe: - bieżące doradztwo, - przygotowywanie wniosków o interpretację prawa podatkowego

 

Ośrodek Mediacji i Dialogu oraz Fundacja Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju

- mediacje w sprawach gospodarczych, rodzinnych, cywilnych, pracowniczych, społecznych i karnych

- konsultacje i porady

- szkolenia i warsztaty

 

Szkolenia

- prawo cywilne

- prawo gospodarcze i handlowe

- prawo autorskie

- prawo reklamy

- prawo prasowe

- windykacja należności

- prawne aspekty sprzedaży konsumenckiej w Internecie

Lokalizacja

Kancelaria Prawnicza Patrimonium | Warszawa, Elektoralna 17/17
NIP: 5251256544
Telefon: 228277689
E-mail: kancelaria@patrimonium.com.pl
Strona www: http://www.patrimonium.com.pl