Obsługa prawna.

Otrzymujesz bonus Zielony+ 0%
Możliwość płatności w Zielonym 100%

Szczegóły oferty


Kancelaria Patrimonium oferuje kompleksową pomoc prawną dla podmiotów gospodarczych, organizacji społecznych oraz osób fizycznych.

Świadczona obsługa prawna obejmuje doradztwo prawne oraz zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych i administracyjnych. Kancelaria prowadzi stałą obsługę prawną, a także udziela jednorazowych konsultacji. Proponujemy Państwu atrakcyjne formy wynagradzania naszych usług w oparciu o stawkę godzinową lub miesięczny ryczałt w zależności od Państwa potrzeb i specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej.

Prowadzimy obsługę także w języku angielskim.

 

Obsługa prawna – konsultacje, spory sądowe, obsługa projektów

Prawo cywilne: - ochrona dóbr osobistych, - prawo rodzinne (rozwody, separacje, alimenty, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, podział majątku etc.), - prawo spadkowe, - odszkodowania, - prawo umów, - prawo nieruchomości

Prawo własności intelektualnej: - prawo autorskie, - własność przemysłowa, - znaki towarowe, - ochrona konkurencji, - prawo reklamy, - ochrona baz danych, - przygotowywanie umów i innych pism, - sprawy sądowe, - obsługa projektów, - rejestracja znaków towarowych, - rejestracja wzorów przemysłowych

Ochrona danych osobowych: - przygotowywanie dokumentacji (procedury ochrony danych osobowych), - bieżące doradztwo

Prawo gospodarcze: - prawo spółek (w tym zakładanie, przekształcanie, likwidacja, bieżąca obsługa), - prawo wekslowe, - windykacja należności (pozasądowa, sądowa oraz postępowanie egzekucyjne), - prawo upadłościowe i naprawcze, - prawo umów (przygotowywanie i weryfikacja umów handlowych), - prawo konsumenckie, - regulaminy sklepów i platform internetowych, - prawo reklamy (m.in. regulaminy konkursów, sprzedaży promocyjnej, loterii, programów lojalnościowych), - przygotowywanie bieżącej dokumentacji (uchwały, zarządzenia, regulaminy zarządu, rady nadzorczej)

Fundacje i stowarzyszenia: - zakładanie (pisanie statutów, uchwał), - bieżąca obsługa, - pomoc prawna w uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego

Prawo prasowe: - bieżące doradztwo, - spory sądowe, - rejestracja czasopism

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych: - bieżące doradztwo, - przygotowywanie bieżącej dokumentacji (regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, regulaminy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, umowy o pracę, wypowiedzenia, porozumienia stron), - sprawy sądowe

Prawo administracyjne: - bieżące doradztwo, - spory sądowe

Prawo spółdzielcze: - bieżące doradztwo, - przygotowywanie bieżącej dokumentacji, - spory sądowe

Prawo podatkowe: - bieżące doradztwo, - przygotowywanie wniosków o interpretację prawa podatkowego

 

Ośrodek Mediacji i Dialogu oraz Fundacja Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju

- mediacje w sprawach gospodarczych, rodzinnych, cywilnych, pracowniczych, społecznych i karnych

- konsultacje i porady

- szkolenia i warsztaty

 

Szkolenia

- prawo cywilne

- prawo gospodarcze i handlowe

- prawo autorskie

- prawo reklamy

- prawo prasowe

- windykacja należności

- prawne aspekty sprzedaży konsumenckiej w Internecie

O partnerze

Kancelaria Prawnicza PATRIMONIUM

Kancelaria Prawnicza Patrimonium specjalizuje się w różnych dziedzinach prawa i zapewnia kompleksową pomoc prawną klientom indywidualnym, jak i firmom oraz instytucjom non profit.
Proponujemy naszym klientom profesjonalne rozwiązania zagadnień w ramach specjalizacji takich jak prawo własności intelektualnej (w tym prawo autorskie, znaki towarowe, wzory przemysłowe, prawna ochrona baz danych, ochrona danych osobowych, zwalczanie nieuczciwej konkurencji), prawo spółek i prawo handlowe, prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo spadkowe, sukcesja biznesowa.

 

Nasze atuty:

1)      13-letnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej dla podmiotów gospodarczych

2)      gruntowna znajomość mechanizmów prawnych i biznesowych prowadzenia działalności gospodarczej

3)      współpraca z jednym, rzetelnym komornikiem – szybkość działania na etapie egzekucji należności

4)      współpraca z agencją detektywistyczną – możliwość uzyskania dodatkowych danych niezbędnych do prowadzenia postępowania sądowego, w tym o dłużniku i jego majątku

5)      szybkość działania

6)      wybór rozwiązań najkorzystniejszych cenowo dla klienta, np. postępowania elektronicznego

7)      bieżące informowanie klienta o stanie jego sprawy

8)      elastyczność w zakresie rozliczeń – dobór modelu rozliczeń wg potrzeb i sytuacji klientka

9)      szeroka dostępność prawników, również poza standardowymi godzinami pracy.

 

Obsługa prawna – konsultacje, spory sądowe, obsługa projektów

Prawo cywilne: - ochrona dóbr osobistych, - prawo rodzinne (rozwody, separacje, alimenty, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, podział majątku etc.), - prawo spadkowe, - odszkodowania, - prawo umów, - prawo nieruchomości

Prawo własności intelektualnej: - prawo autorskie, - własność przemysłowa, - znaki towarowe, - ochrona konkurencji, - prawo reklamy, - ochrona baz danych, - przygotowywanie umów i innych pism, - sprawy sądowe, - obsługa projektów, - rejestracja znaków towarowych, - rejestracja wzorów przemysłowych

Ochrona danych osobowych: - przygotowywanie dokumentacji (procedury ochrony danych osobowych), - bieżące doradztwo

Prawo gospodarcze: - prawo spółek (w tym zakładanie, przekształcanie, likwidacja, bieżąca obsługa), - prawo wekslowe, - windykacja należności (pozasądowa, sądowa oraz postępowanie egzekucyjne), - prawo upadłościowe i naprawcze, - prawo umów (przygotowywanie i weryfikacja umów handlowych), - prawo konsumenckie, - regulaminy sklepów i platform internetowych, - prawo reklamy (m.in. regulaminy konkursów, sprzedaży promocyjnej, loterii, programów lojalnościowych), - przygotowywanie bieżącej dokumentacji (uchwały, zarządzenia, regulaminy zarządu, rady nadzorczej)

Fundacje i stowarzyszenia: - zakładanie (pisanie statutów, uchwał), - bieżąca obsługa, - pomoc prawna w uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego

Prawo prasowe: - bieżące doradztwo, - spory sądowe, - rejestracja czasopism

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych: - bieżące doradztwo, - przygotowywanie bieżącej dokumentacji (regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, regulaminy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, umowy o pracę, wypowiedzenia, porozumienia stron), - sprawy sądowe

Prawo administracyjne: - bieżące doradztwo, - spory sądowe

Prawo spółdzielcze: - bieżące doradztwo, - przygotowywanie bieżącej dokumentacji, - spory sądowe

Prawo podatkowe: - bieżące doradztwo, - przygotowywanie wniosków o interpretację prawa podatkowego

 

Ośrodek Mediacji i Dialogu oraz Fundacja Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju

- mediacje w sprawach gospodarczych, rodzinnych, cywilnych, pracowniczych, społecznych i karnych

- konsultacje i porady

- szkolenia i warsztaty

 

Szkolenia

- prawo cywilne

- prawo gospodarcze i handlowe

- prawo autorskie

- prawo reklamy

- prawo prasowe

- windykacja należności

- prawne aspekty sprzedaży konsumenckiej w Internecie

Lokalizacja

Kancelaria Prawnicza Patrimonium | Warszawa, Elektoralna 17/17
NIP: 5251256544
Telefon: 228277689
E-mail: kancelaria@patrimonium.com.pl
Strona www: http://www.patrimonium.com.pl