+48 798 023 782

Wykonywanie kosztorysów

PW Paul Tomasz Stępień
97-300   Piotrków Trybunalski
Dmowskiego 37
515099101
tpaul@tlen.pl

PW PAUL oferuje wykonywanie kosztorysów inwestorskich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.