Formularz zamówienia


Pola obowiązkowe*

Dodano: 2018-11-19

Bonus 0%
Płatność 20% Zielony
Rabat 0%

Wywiad gospodarczy - dane kontrahentów i dłużników

złóż zamówienie

Szczegóły oferty

Zapewniamy uzyskanie informacji dotyczących danych podmiotowych oraz rzetelności kontrahentów, umożliwiające ocenę ich wiarygodności, a także umożliwiających windykację należności.

Uzyskane dane przedstawiamy w formie raportu, uwzględniającego w szczególności:
- Dane rejestrowe kontrahenta udostępnione w rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
- Strukturę organizacyjną i własnościową podmiotu oraz informację o osobach wchodzących w skład organów, w tym podanych przez nich adresach oraz numerach NIP/PESEL
- Powiązania biznesowe i kapitałowe spółki oraz osób wchodzących w skład jej organów
- Złożone sprawozdania finansowe (zawierające m.in. bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, informację dodatkową, skróconą opinię biegłego rewidenta, rachunek przepływów pieniężnych)
- Historię zmian w strukturze spółki i składzie osobowym jej organów, a także zmian udziałowych
- Informacje dotyczące upadłości, postępowania naprawczego i restrukturyzacyjnego
- Informacje o wierzytelnościach wpisanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, a także w dostępnych rejestrach prowadzonych przez Biura Informacji Gospodarczej i tzw. giełdach długów

Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Program lojalnościowy

---

O partnerze

---

Dane kontaktowe

PIOTR KAMLER KANCELARIA RADCY PRAWNEGO.

608882171

biuro@prawopopolsku.pl

Wrocław

http://www.prawopopolsku.pl

Oferty firmy

X