+48 798 023 782

Uzyskiwanie danych dotyczących członków zarządu

PIOTR KAMLER KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
52-129   Wrocław
ul. Antonia Vivaldiego 27/5
608882171
biuro@prawopopolsku.pl

Zapewniamy uzyskiwanie danych dotyczących członków zarządu spółek znajdujących się w aktach rejestrowych Krajowego Rejestru Sądowego.
Powyższe dane uzyskujemy osobiście w wydziale KRS właściwym dla siedziby spółki poprzez sfotografowanie dokumentów zawierających te informacje.

Na powyższe dane składają się w szczególności:
-imię, nazwisko i inne dane osobowe członka zarządu
-adres(y) zamieszkania
-okres pełnienia funkcji członka zarządu, w tym dokumenty dotyczące jego powołania oraz odwołania lub rezygnacji
-informacje o wszczętym postępowaniu upadłościowym

Zdjęcia przekazujemy w formie elektronicznej – wysyłka poprzez email, na płycie CD/DVD lub poprzez „chmurę” (Dropbox, One Drive, Dysk Google).
Dodatkowo zapewniamy uzyskanie sądowo poświadczonych wybranych dokumentów.