+48 798 023 782

AUTOMOTYWACJA - odkryj w sobie siłę do działania

Centrum Rozwoju Korzenie Sukcesu Robert Oskwarek
58-105   Świdnica
Ofiar Oświęcimskich 16/1
795695588
robert.oskwarek@korzeniesukcesu.pl

AUTOMOTYWACJA - odkryj w sobie siłę do działania

Szkolenie to można zrefinansować ze środków unijnych

Celem szkolenie jest poszukiwanie swojej motywacji i rozwijanie umiejętności radzenia sobie z przeszkodami ograniczeniami naszych działań. Po ukończeniu 

szkolenia uczestnik ma uporządkowaną wiedzę: z rozpoznania potrzeb kierujących działaniem, z zakresu wzmacniania auto motywacji, umie samodzielnie rozróżniać 

samodzielnie techniki wspierające podejmowanie aktywności oraz efektywnie wykorzystuje czas. Ma umiejętności samokształcenia, rozumie znaczenie rozwoju 

osobistego oraz potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

 

- Automotywacja, czyli „co motywuje mnie do działania”

- Automotywacja a indywidualne nastawienie

- Samoocena, czyli interpretacja zdarzeń, które pojawiają się w życiu zawodowym

- Samokontrola, czyli jak przerwać błędne koło myślenia.

- Strefy wpływu

- Siła nawyku

- Zmiana nawyku

- Jak wprowadzać zmiany?

- Autodeterminacja, czyli jak przejść od motywacji zewnętrznej do motywacji wewnętrznej

Miejsce i czas:

8-9.12.2018 godz. 9-17

Podlesie 78 27-200 Starachowice, woj. świętokrzyskie

Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Gospodarstwo Agroturystyczne Stajnia Pod Dębem

Cena

- cena 4000 tyś brutto ( nocleg, całodzienne wyżywienie, inne atrakcje)

- Możliwość refinansowania ze środków Unijnych

ZAPISZ SIĘ: http://zakaznarzekania.pl/