+48 798 023 782

Uzyskiwanie treści orzeczeń sądów

PIOTR KAMLER KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
52-129   Wrocław
ul. Antonia Vivaldiego 27/5
608882171
biuro@prawopopolsku.pl

Zapewniamy pomoc prawną w zakresie uzyskania treści wszelkich orzeczeń (tj. wyroków oraz postanowień) wydanych przez polskie sądy powszechne, w tym:

-sądy rejonowe,
-sądy okręgowe,
-sądy apelacyjne,
-sądu administracyjne,
-Sąd Najwyższy,
-sądy wojskowe,
-Trybunał Konstytucyjny

Udostępnione orzeczenie zawiera zarówno treść sentencji, jak również całego uzasadnienia. Ze względu na ochronę danych osobowych, znajdujące się w jego treści dane osobowe podlegają zanonimizowaniu przez sąd (w szczególności imiona, nazwiska i dane adresowe osób fizycznych).

 

Kontakt:

 

email: biuro@prawopopolsku.pl

 

tel. 608882171