+48 798 023 782

Usługi prawne dla przedsiębiorców

PIOTR KAMLER KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
52-129   Wrocław
ul. Antonia Vivaldiego 27/5
608882171
biuro@prawopopolsku.pl

Kancelaria zapewnia wszechstronną pomoc prawną osobom fizycznym oraz firmom. Specjalizujemy się w sprawach odszkodowawczych, prawie cudzoziemców oraz obsłudze prawnej przedsiębiorców – zarówno małych startujących firm, jak również spółek o ugruntowanej pozycji.

Dążymy do zapewnienia naszym Klientom takich rozwiązań, jakie będą najlepiej odzwierciedlały ich potrzeby oraz wskazujemy wyjście z najtrudniejszych sytuacji. Pomagamy zarówno w skomplikowanych i nietypowych sprawach, jak i w standardowych procedurach.

Wyznajemy zasadę, że o jakości obsługi prawnej świadczy zarówno dobór optymalnych rozwiązań prawnych, jak również zdolność do objaśnienia ich klientowi w przystępny i zrozumiały sposób.

 

ZAKRES USŁUG:

 

1. Stała, bądź doraźna obsługa podmiotów gospodarczych, w tym:

- udzielanie porad prawnych,
- sporządzenie umów gospodarczych,
- przygotowanie regulaminów i innych dokumentów wewnętrznych,
- rejestracja spółek,
- dostosowanie działalności przedsiębiorców do obowiązków wynikających z przepisów RODO
- realizacja roszczeń wynikających z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
- pomoc w sprawach z zakresu prawa pracy;


2. Windykacja należności, w tym:

- działania przedsądowe, w szczególności wezwanie do zapłaty, negocjacje z dłużnikiem lub wierzycielem i postępowanie polubowne
- sporządzenie pozwu w trybie upominawczym, nakazowym lub zwykłym,
- reprezentacja w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym;

3. Pomoc osobom fizycznym w uzyskaniu odszkodowania za szkody na osobie lub mieniu powstałe w wyniku:

- wypadków komunikacyjnych,
- wypadków przy pracy,
- błędów medycznych;

4. Pomoc w sprawach z zakresu prawa cudzoziemców, w tym:

- udzielanie porad prawnych obcokrajowcom we wszelkich sprawach dotyczących ich spraw w Polsce,
- uzyskiwanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemców,
- pomoc w sprawach związanych z legalizacją pobytu.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Z przyjemnością odpowiemy na każde Państwa pytanie.