Formularz zamówienia


Pola obowiązkowe*

Dodano: 2018-08-29

Bonus 0%
Płatność 20% Zielony
Rabat 0%

Program szkoleniowy „Train The Trainers”

złóż zamówienie

Szczegóły oferty

Program szkoleniowy „Train The Trainers” został skonstruowany celowo, jako trening dla ekspertów, nie posiadających kompetencji oraz doświadczenia w nauczaniu dorosłych. W dzisiejszym świecie ścieżka dotarcia wiedzy eksperckiej do odbiorcy nie kończy się na napisaniu książki. W erze informacji każdy ekspert w swojej dziedzinie, ma do wyboru wiele możliwości dzielenia się swoją wiedzą. Jedną z nich jest prowadzenie warsztatów na żywo. Aby rezultaty pracy trenera były zadowalające dla uczestników jego warsztatów, niezbędne są odpowiednie narzędzia do przekazywania wiedzy, jak również do nauczania określonych kompetencji.

   

Warsztat został skonstruowany na bazie przeprowadzonych ponad 1800 godzin szkoleniowych z zakresu autoprezentacji, wystąpień publicznych, szkolenia trenerów (nauczania dorosłych) oraz przeszkolenia ponad 3000 osób w tym zakresie, w czasie ostatnich 5 lat.

 

GRUPA DOCELOWA Szkolenie jest kierowane do:

·         Specjalistów w swojej branży.

·         Przedsiębiorców.

·         Osób, które w pracy zawodowej muszą występować publicznie.

·         Osób chcących zarabiać na swojej wiedzy i doświadczeniu.

 

 

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego i skutecznego prowadzenia szkoleń oraz warsztatów związanych z ich specjalizacją.

 

 

UCZESTNIK PO ZAKOŃCZENIU SZKOLENIA:

 

OBSZAR – Wiedza

·          ma wiedzę na temat podstaw psychologii potrzebnych do pracy z grupą,

·          ma wiedzę na temat nauczania dorosłych,

·          ma narzędzia potrzebne do konstruowania szkoleń, przemówień, warsztatów.

 

OBSZAR – Umiejętności

·         potrafi radzić sobie z tremą oraz emocjami związanymi z wystąpieniami publicznymi,

·         potrafi angażować członków zespołu w proces szkoleniowy,

·         rozumie moc mowy ciała i potrafi z niej korzystać,

·         potrafi reagować w sytuacji ewentualnego konfliktu w czasie szkolenia,

·         potrafi nauczać poprzez doświadczenie,

·         prowadzi efektywnie szkolenia oraz warsztaty, optymalizując czas spotkań.

 

OBSZAR – Kompetencje społeczne

·         promuje w swojej społeczności profesjonalizm w trakcie realizacji zadań związanych, z wykonywaniem funkcji trenera,

·         wykazuje gotowość do ciągłego uczenia się i rozwoju osobistego.

 

KORZYŚCI:

·         Większa pewność siebie i kontrola emocji.

·         Opanowanie swojego ciała w stresujących sytuacjach.

·         Łatwość w przekazywaniu wiedzy i nauczaniu innych.

·         Skuteczność w przekonywaniu do swojego punktu widzenia.

·         Optymalizacja czasu potrzebnego do prowadzenia szkolenia.

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:

Etap I – Przed szkoleniem. Przygotowanie szablonu służącego do tworzenia programu oraz opisu szkolenia.

 

Etap II – Zjazd 1

Dzień 1 – Teoretyczno-praktyczny

1. Metody radzenia sobie ze stresem.

2. Komunikacja werbalna i niewerbalna podczas wystąpienia.

3. Postawa ciała, gestykulacja, kontakt wzrokowy podczas wystąpienia.

4. Przygotowanie się do szkolenia: program, czas, ilość uczestników, poziom, zaawansowania uczestników.

5. Struktura modułów: wstęp + zaangażowanie (jak angażować uczestników w proces), rozwinięcie, zakończenie i podsumowanie.

6. Cykl Kolba – nauczanie dorosłych.

7. Przeprowadzenie krótkiego (do 10 minut) szkolenia dla pozostałych uczestników.

8. Ćwiczenia praktyczne – informacja zwrotna po każdym ćwiczeniu. Zadanie domowe – opracowanie 30 minutowego szkolenia według cyklu Kolba.

Dzień 2 – Praktyczny

1. Prowadzenie 30 minutowego szkolenia na bazie nabytych umiejętności.

2. Analiza wystąpienia – informacja zwrotna. Silne/słabe strony.

3. Zadanie domowe – opracowanie oraz przećwiczenie jednego 1,5h modułu szkolenia wraz z opisem.

 

Etap III – Zjazd 2

Dzień 1 – Teoretyczno-praktyczny

1. Analiza zadania domowego: problemy, przeszkody, czas trwania podczas ćwiczeń.

2. Określenie rzeczywistego czasu trwania szkolenia.

3. 4 MAT SYSTEM – system tworzenia prezentacji oparty na czterech pytaniach: dlaczego, co, jak, co jeśli?

4. Tworzenie prezentacji według 4 MAT SYSTEM.

5. Skuteczne angażowanie grupy w proces szkoleniowy.

6. Utrzymywanie pełnej koncentracji uczestników podczas zajęć.

7. Metody radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, które mogą pojawić się podczas, szkolenia:brak zaangażowania uczestników, trudny uczestnik – przykłady + ćwiczenia.

8. Prezentacja według 4 MAT SYSTEM – 10 minut.

Dzień 2 – Praktyczny

1. Prowadzenie 30 minutowego szkolenia na bazie nabytych umiejętności.

2. Analiza wystąpienia – informacja zwrotna. Silne/słabe strony.

3. Wskazówki dla każdego z uczestników na co zwrócić szczególną uwagę podczas przygotowań oraz prowadzenia szkolenia.

 

ETAP IV – Po szkoleniu Przygotowanie podsumowania oraz raportu ze szkolenia obejmującego informację zwrotną na temat uczestników oraz rekomendacje dla ich dalszego rozwoju.

 

ETAP V – Opcjonalny (do ustalenia) Konsultacje grupowe i/lub indywidualne z uczestnikami, po przeprowadzeniu przez nich pierwszych szkoleń.

Program lojalnościowy

---

O partnerze

---

Dane kontaktowe

TWOI EKSPERCI / szkolenia/ warsztaty/ doradztwo.

535397439

piotr.pytel@twoieksperci.pl

Bytom

http://www.twoieksperci.pl

Oferty firmy

X