Formularz zamówienia


Pola obowiązkowe*

Dodano: 2018-08-29

Bonus 0%
Płatność 20% Zielony
Rabat 0%

Program szkoleniowy „Przywództwo w XXI wieku

złóż zamówienie

Szczegóły oferty

Program szkoleniowy „Przywództwo w XXI wieku” został przygotowany celowo dla liderów, którzy poszukują skutecznych metod kierowania oraz przewodzenia ludźmi. Warsztat został skonstruowany na bazie 18 lat doświadczenia zawodowego, oraz ponad 5000 godzin praktyki trenerskiej.

GRUPA DOCELOWA :

·         Przedsiębiorcy.

·         Zarządy.

·         Menedżerowie.

·         Kierownicy.

·         Liderzy.

                                         

Celem szkolenia jest przygotowanie liderów do skutecznego kierowania, przewodzenia, motywowania oraz rozwijania swoich pracowników i współpracowników.

 

UCZESTNIK PO ZAKOŃCZENIU SZKOLENIA:

OBSZAR – Wiedza

·         ma wiedzę na temat określania misji oraz wizji firmy,

·         ma wiedzę na temat różnic międzyludzkich wynikających z typów osobowości,

·         zna podstawy psychologii niezbędne do dobrego komunikowania się,

·         zna metody delegowania i egzekwowania zadań zleconych pracownikom,

·         zna metodę określania poziomu kompetencji pracowników w ściśle określonym zakresie obowiązków,

·         wie jak motywować siebie oraz innych,

·         zna metodę “Ciągłego Udoskonalania” procesów zachodzących w firmie,

·         wie w jaki sposób metodą “Małych Kroków” przejść z relacji koleżeńskich na stopę służbową z pracownikami.

 

OBSZAR – Umiejętności

·         potrafi określać misję oraz wizję firmy,

·         potrafi rozpoznawać różne typy osobowości i komunikować się z nimi w skuteczny sposób,

·         potrafi się komunikować za pomocą pytań,

·         potrafi delegować i egzekwować zadania w sposób stanowczy, a jednocześnie niekonfliktowy,

·         potrafi podczas krótkiej rozmowy z pracownikiem zdiagnozować jego poziom umiejętności oraz zaangażowania w pracy,

·         potrafi za pomocą “Małych Kroków” zmieniać kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa w kierunku ciągłego udoskonalania,

·         potrafi budować atmosferę zaufania i wzajemnego wsparcia,

·         potrafi motywować siebie i innych.

 

OBSZAR – Kompetencje społeczne

·         promuje w swojej społeczności profesjonalizm w trakcie realizacji zadań związanych, z wykonywaniem powierzonych zadań

·         wykazuje gotowość do ciągłego uczenia się i rozwoju osobistego.

 

 

KORZYŚCI:

·         doprecyzowanie misji (celu) oraz wizji (sposobów realizacji celu) przedsiębiorstwa – nadanie precyzyjnego kierunku działania przedsiębiorstwa,

·         podniesieniem świadomości pracowników na temat kierunku rozwoju przedsiębiorstwa,

·         dostosowanie wydajności pracy przedsiębiorstwa do realiów rynkowych poprzez skuteczne wyznaczanie oraz delegowanie zadań pracownikom,

·         lepsza organizacja pracy w przedsiębiorstwie,

·         poprawienie komunikacji w zespole,

·         poprawienie wydajności pracy,

·         większa motywacja pracowników.

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:

Typy osobowości

·         Mój profil osobowości – czyli moje mocne/słabe strony, predyspozycje oraz szanse i zagrożenia z tego wynikające.

·         Rozpoznawanie typów osobowości.

·         Kim są moi współpracownicy? Określenie typów osobowości, jakie mają moi pracownicy.

 

Komunikacja interpersonalna

·         Typy osobowości a komunikacja.

·         Sposoby komunikowania się (słowa, gesty, ton głosu).

 

Delegowanie oraz egzekwowanie zadań

·         Metody delegowania zadań.

·         Metody egzekwowania zadań.

·         Przekazywanie informacji zwrotnej.

 

Rozwijanie pracowników

·         Krzywa Gaussa – wykres rozwoju pracownika – jaki poziom umiejętności oraz zaangażowania reprezentuje dany pracownik.

·         Zły – głupi – mądry pracownik, jak ich rozpoznać i jak z nimi pracować.

·         Sposób motywowania pracowników do większego zaangażowania.

 

Przywództwo sytuacyjne (dopasowane do sytuacji)

·         Style przywództwa: dyrektywny, trenerski, wspierający oraz delegujący.

·         Metody planowania rozwoju wybranych pracowników z zastosowaniem stylów przywództwa.

 

Misja i wizja firmy

·         Określenie misji firmy – co chcemy zrobić.

·         Określenie wizji firmy – jak chcemy to zrobić.

 

Proces ciągłego udoskonalania

·         Cykl Deminga

·         Metoda “Małych Kroków”

·         Zdobywanie przewagi konkurencyjnej oraz wzmacnianie pozycji na rynku poprzez podnoszenie jakości pracy na przykładzie Toyoty.

Zmiana relacji zawodowych z koleżeńskich na służbowe

·         Określenie wizji “nowych” relacji służbowych – jak waszym zdaniem wyglądają optymalne relacje w pracy?

·         Wymaganie zamiast pobłażania.

 

 

 

Podstawy komunikacji

·         Komunikacja jako proces.

·         Komunikacja werbalna i niewerbalna.

·         Zasady dobrej komunikacji.

·         Kanały komunikacji/typy osobowości.

·         Sposoby komunikacji.

 

Budowanie zespołu

·         Etapy rozwoju zespołu: grupa społeczna, grupa, zespół.

·         Cechy i charakterystyka zespołu.

·         Budowanie zespołu w praktyce: budowanie wieży.

Budowanie relacji i zaufania w zespole (ćwiczenia)

·         ćwiczenie “niemożliwe nie istnieje”

·         ćwiczenie “pole minowe”

 

Zadawanie pytań (ćwiczenia):

·         Rodzaje pytań.

·         Struktura pytań otwierających.

·         Zadawanie pytań ukierunkowane na budowanie zaufania i relacji.

 

Organizacja i delegowanie zadań (ćwiczenia)

·         Zadania łatwe i trudne, podział i ich realizacja.

·         Wyznaczanie priorytetów.

·         Jak delegować zadania – zakres, czas i budżet.

·         Jak weryfikować i rozliczać zadania.

·         “Co podlega odbiorowi?”

 

Psychologiczne aspekty motywacji

·         Źródła motywacji.

·         Elementy niezbędne do motywowania innych.

·         Motywacja przez potrzeby.

 

 

Program lojalnościowy

---

O partnerze

---

Dane kontaktowe

TWOI EKSPERCI / szkolenia/ warsztaty/ doradztwo.

535397439

piotr.pytel@twoieksperci.pl

Bytom

http://www.twoieksperci.pl

Oferty firmy

X