Margrit Kennedy – „Pieniądz wolny od inflacji i odsetek”

Margrit Kennedy – „Pieniądz wolny od inflacji i odsetek”

Link do publikacji: http://zb.eco.pl/bzb/39/pdf/

Spis treści

 • Od wydawcy, Podziękowania autorki, Spis treści, Wstęp
 • Rozdziały:

  Cztery zasadnicze nieporozumienia dotyczące funkcji pieniądza

  • Nieporozumienie nr 1: Jest tylko jeden rodzaj wzrostu
  • Nieporozumienie nr 2: Odsetki płacimy tylko wtedy, gdy zaciągamy pożyczkę pieniężną
  • Nieporozumienie nr 3: Obecny system monetarny służy wszystkim w tym samym stopniu
  • Nieporozumienie nr 4: Inflacja jest integralną częścią każdego systemu monetarnego

  Tworzenie pieniądza wolnego od inflacji i odsetek

  • Zastąpienie oprocentowania opłatą cyrkulacyjną
  • Pierwsze eksperymenty modelowe
  • Potrzeba reformy własności ziemskiej
  • Potrzeba reformy systemu podatkowego

  Kto zyskiwałby na nowym systemie monetarnym?

  • Korzyści ogólne
  • Luki systemu monetarnego
  • Zalety dla regionu lub kraju, który wprowadziłby te zmiany jako pierwszy
  • Bogaci
  • Biedni
  • Kościoły i grupy wyznaniowe
  • Handel i przemysł
  • Rolnicy
  • Ekolodzy i artyści
  • Kobiety

  Lekcje, których dostarcza historia

  • Pieniądz brakteatowy w Europie średniowiecznej
  • Republika weimarska i standard złota

  Reforma monetarna w kontekście ogólnoświatowych przemian: przykład możliwej zmiany

  • Ewolucja zamiast rewolucji
  • Rozwiązania możliwe w niedalekiej przyszłości
  • Opłata postojowa tworzy system pieniądza neutralnego

  Co można zrobić w okresie przejściowym

  • Pogłębianie wiedzy, upowszechnianie zagadnienia
  • Sponsorowane modele eksperymentalne
  • Zapoczątkowanie systemu lokalnej wymiany handlowej
  • Wspieranie etycznego inwestowania

  Współczesne przykłady praktyczne: zalążki nowej ekonomii

  • LETS
  • Sieć WIR i jej podobne stowarzyszenia
  • Bank Spółdzielczy J.A.K.
  • Zalety i wady systemu alternatywnego pieniądza i pożyczek
 • Dodatki: Literatura, Spis rysunków, Organizacje, Czasopisma, Polskie kontakty, Recenzje, O książce
X