12 lutego 2020, 11:13

Projekt „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”

Realizujemy voucher na zakup usługi doradczej dofinansowany w ramach Projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Usługa pn:

Wsparcie w opracowaniu informatycznego systemu przeznaczonego do zdalnego  otwieranie kont dla użytkowników systemu oraz samodzielnego procedowania transakcji pomiędzy użytkownikami kont.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Najnowsze artykuły

X