23 marca - Konferencja - Alternatywne waluty a problemy systemu monetarnego

czwartek, 08 marca 2018, 10:19

 

O konferencji

 

Konferencja ALTERNATYWNE WALUTY A PROBLEMY SYSTEMU MONETARNEGO obejmuje 3 panele: Wprowadzenie do problematyki współczesnego pieniądza, Przyszłość alternatywnych walut, Pieniądz alternatywny - aspekty praktyczne. Przewidujemy także panel dyskusyjny.

Nasze wydarzenie ma służyć wymianie poglądów świata nauki i praktyków w obszarze rozwoju

FinTech, cyfrowych systemów płatności wraz z ich zaletami i zagrożeniami, jak i problemów współczesnego systemu monetarnego. W konferencji liczny udział wezmą studenci, dla których wiedza w tym zakresie jest niezwykle pożądana.

Nasi prelegenci oraz Przedstawiciele NBP oraz KNF zapewnią spojrzenie na poruszaną problematykę z różnego punktu widzenia, zarówno praktyków, naukowców, państwowych instytucji finansowych i tych, których zadaniem jest stać na straży bezpieczeństwa i przestrzegania prawa.

 

Nasi Prelegenci

 

TOMASZ GRUSZECKI

Polski ekonomista i menager, profesor nauk ekonomicznych, kierownik Ministerstwa Przekształceń Własnościowych w rządzie Jana Olszewskiego. Od 1987 związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Pracował również m.in. w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego. Od 1981 pełnił funkcję eksperta ds. ekonomicznych Komisji Krajowej „Solidarności”. Był członkiem rad nadzorczych m.in. Centrum Bankowo-Finansowego S.A., Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego oraz członkiem rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W 2007 został powołany na funkcję przewodniczącego rady nadzorczej PZU. W 2010 prezydent RP Lech Kaczyński powołał go na członka Narodowej Rady Rozwoju. Obecnie jest członkiem kolegium redakcyjnego czasopisma Bank i Kredyt. Jest autorem wielu książek i artykułów ekonomicznych. Publikuje również w obserwatorze finansowym. W 2017 r. odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

SŁAWOMIR I. BUKOWSKI

Polski ekonomista i nauczyciel akademicki, profesor zwyczajny oraz prorektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Jego dorobek naukowy, w tym współautorstwo, liczy ponad 150 publikacji naukowych krajowych i zagranicznych, również na liście filadelfijskiej. Jest także autorem lub współautorem ponad 150 ekspertyz biznesowych. Jego zainteresowania naukowe skupiają się głównie wokół międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz rynków finansowych. Pracował w przemyśle państwowym i sektorze prywatnym, jako specjalista, główny księgowy, doradca i prezes zarządu. Członek licznych organizacji. Odznaczony m.in. Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi.

 

PAWEŁ OPITEK

Doktor nauk prawnych, prokurator del. do Prokuratury Krajowej, ekspert Instytutu Kościuszki ds. Cyberbezpieczeństwa, członek Strumienia Blockchain/DLT i Waluty Cyfrowe przy Ministerstwie Cyfryzacji, Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego oraz Centrum Technologii Blockchain przy Uczelni Łazarskiego. Zajmuje się cyberprzestępczością, m.in. kartami płatniczymi, kryptowalutami, dowodami cyfrowymi oraz hakingiem. Bada metody dydaktyczne prawa nowych technologii. Prelegent na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, autor książek, publikacji i specjalistycznych opracowań z zakresu prawa i kryminalistyki. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Ukończył studia dziennikarskie oraz studium pedagogiki i psychologii.

DARIUSZ BRZOZOWIEC

Jest najlepszym w Polsce praktykiem i znawcą walut lokalnych, potrafiącym w rzeczywistości realizować przedsięwzięcia walut lokalnych. Od kilkunastu lat popularyzuje wiedzę o lichwie, o pieniądzu odsetkowym, o globalnym systemie finansowym, w tym o systemie pieniężnym. Autor licznych wystąpień publicznych, dostępnych m.in. na youtube i uczestnik wielu krajowych konferencji, sympozjum i seminariów.

 

JACEK CZARNECKI

Jest prawnikiem. Ukończył prawo na UW oraz prawo i finanse na Oksfordzie. Od 2014 r. specjalizuje się w technologii blockchain, FinTech i nowych technologiach. Prowadzi blog o prawie nowych technologii, blockchainie, kryptowalutach i FinTech, pod adresem: blockchain.prawo.io. Bierze aktywny udział w licznych seminariach i konferencjach traktujących o blockchain. Bardzo aktywny w zawodowej sieci społecznościowej LinkedIn.

 

ZBIGNIEW KLIMIUK

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Specjalizuje się w historii gospodarczej i polityce gospodarczej. Jest zatrudniony jako Profesor w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie w Zakładzie Zatrudnienia i Rynku Pracy. Jego zainteresowania naukowe obejmują m.in. rozwiązania instytucjonalne gospodarki RFN, systemy bankowe i rynki finansowe, problemy transformacji polskiej gospodarki do systemu rynkowego oraz międzynarodowy system gospodarczy i finansowy.

 

ANNA SPOZ

Doktor nauk ekonomicznych. Absolwentka studiów podyplomowych, uczestniczka licznych kursów i konferencji w zakresie rachunkowości, finansów i prawa podatkowego. Posiada certyfikat ukończenia kursu dla kandydatów na głównych księgowych organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Toruniu. Od 2002 r. zatrudniona w POLTOR Sp. z o.o., obecnie na stanowisku dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych. Od 2013 r. adiunkt na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Autorka wielu publikacji z zakresu sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw.

 

RAFAŁ  SPOZ

Absolwent Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Ukończył studia podyplomowe w zakresie projektowania i programowania aplikacji na UMCS. Obecnie pracuje jako automatyk w zakładzie produkcyjnym z branży chemicznej, gdzie odpowiada za prawidłowe działanie i bezpieczeństwo systemów sterowania. Pasjonat nowoczesnych technologii, w szczególności internetowych i mobilnych.

 

JUDYTA PRZYLUSKA SCHMITT

Doktor nauk ekonomicznych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół finansów w dwóch obszarach: problematyki przeobrażeń w systemie ubezpieczeń oraz alternatywnych walut lokalnych i wirtualnych, a w szczególności Bitcoin. Oba te obszary wykorzystują technologie blockchain, FinTech i InsurTech. Problematyką kryptowalut zajmuje się od 2011 r. W 2015 r. odbyła staż w Uniwersytecie w Kolonii, w obszarze ubezpieczeń oraz współpracowała z Technology Arts Sciences TH Koeln, biorąc udział w 2017 r. w sympozjum szeroko pojętego InsurTech. Autorka szeregu artykułów naukowych.

 

KRZYSZTOF LEWANDOWSKI

Ekspert Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych z zakresu walut lokalnych. Wykładowca ekonomii społecznej w Warszawskiej Szkole Zarządzania, Szkoły Wyższej na studiach Nawigatorzy Jutra, tłumacz literatury ekonomicznej i panelista I Konferencji Walut Komplementarnych w Europie.

WOJCIECH KAŹMIERCZAK

Absolwent SGH, kierunek analizy danych – Big Data, posiadający doświadczenie w pracy z danymi, zarówno w obszarze analizy danych jak i uczenia maszynowego w branży logistycznej (Procter&Gamble) oraz e-commerce (Allegro), współzałożyciel organizacji studenckich Blockchain Technologies and Digital Currencies oraz Data Science Management. Obecnie koordynator projektu Dokuchain, platformy do weryfikacji autentyczności dyplomów uczelni wyższych opartej o technologię blockchain w Polskim Akceleratorze Technologii Blockchain.

 

GRZEGORZ SOBIECKI

Doktor nauk ekonomicznych ekonomii, adiunkt w Instytucie Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, autor publikacji naukowych o kryptowalutach oraz alternatywnych systemach wymiany. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji i wystąpień naukowych z ekonomii, finansów oraz nauk o zarządzaniu. Członek strumienia "Blockchain/DLT i cyfrowe waluty" w ramach programu "Od papierowej do cyfrowej Polski" przy Ministerstwie Cyfryzacji. Członek zespołu współorganizującego z ramienia SGH konferencję European Finance Society w Warszawie.

 

 

 MIEJSCE KONFERENCJI

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wydział Nauk Społecznych

Centrum Transferu Wiedzy KUL, Sala 302

Ul. Aleje Racławickie 14

20-950 Lublin

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Katedra Instytucji i Rynków Finansowych

Dr Judyta Przyłuska-Schmitt

Dr Anna Spoz

Dr Krzysztof Bednarz

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

 9.00-10.00 Rejestracja uczestników

10.00 Rozpoczęcie konferencji

 

▪ Otwarcie konferencji - Dyrektor Instytutu i Zarządzania prof. dr hab. Marian Żukowski

 

10.00-11.30 Panel I. Wprowadzenie do problematyki współczesnego pieniądza

Moderator: dr Anna Spoz

Prelegenci:

prof. dr hab. Tomasz Gruszecki, KUL – Trudności w rozumieniu współczesnego pieniądza

dr Judyta Przyłuska Schmitt, KUL – Problem konkurencyjności walut na przykładzie E-gold, Liberty Dollar

Dariusz Brzozowiec, Zielony - Pieniądz lokalny w polskiej praktyce

Jacek Czarnecki – Prawne aspekty kryptowalut i tokenow blockchainowych

 

11.30 – 12.00 Przerwa kawowa

 

 

 12.00 - 13.30 Panel II. Przyszłość alternatywnych walut

Moderator: dr Judyta Przyłuska-Schmitt

Prelegenci:

Prof. dr hab. Sławomir Bukowski, UTH w Radomiu – Prognozy dla rozwoju systemu monetarnego

Przedstawiciel NBP – Banki Centralne wobec kryptowalut

Przedstawiciel KNF, FinTech – Instytucje państwowe wobec kryptowalut

dr Paweł Opitek – Blockchain i kryptowaluty: rewolucja czy ewolucja przestępczości

Wojciech Kaźmierczak – Narodowe waluty cyfrowe – trendy i kierunki rozwoju

 

13.30-14.30 Przerwa na lunch

14.30-16.00 Panel III. Pieniądz alternatywny - aspekty praktyczne

Moderator: dr Krzysztof Bednarz

Prelegenci:

dr Grzegorz Sobiecki, SGH – Waluty komplementarne na przykładzie Polski – wyniki badan własnych

Jacek Czarnecki – Tworzenie systemów pieniężnych z użyciem technologii blockchain

Rafał Spoz i dr Anna Spoz (KUL) – Blockchain w praktyce

Krzysztof Lewandowski - Kryptowaluta jako inicjatorka lokalnych sieci

dr hab. Zbigniew Klimiuk, prof. IPSS w Warszawie – Dokąd zmierza międzynarodowy system walutowy?

 

16.00-16.45 Panel dyskusyjny

16.45-17.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji