Auto zastępcze

Otrzymujesz bonus Zielony+ 15%
Możliwość płatności w Zielonym 100%

Szczegóły oferty

Miałeś kolizję nie ze swojej winy?

Twój samochód jest uszkodzony?

Należy Ci się bezpłatne auto zastępcze z polisy OC sprawcy!

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 17 listopada 2011 roku auto zastępcze z polisy OC sprawcy zdarzenia przysługuje każdemu poszkodowanemu w zdarzeniu drogowym, jeżeli  jest mu ono niezbędne do normalnego, codziennego funkcjonowania.

Każdy pokrzywdzony ma prawo wynająć samochód zastępczy na koszt Towarzystwa Ubezpieczeniowego sprawcy kolizji, niezależnie od tego, czy służy mu na co dzień do celów zarobkowych, dojazdu do pracy czy jest wykorzystywane całkowicie prywatnie.

W EuCOcar otrzymasz auto tej samej klasy:

  • bezgotówkowo,
  • bez kaucji,
  • bez limitu kilometrów.

Przygotuj jedynie:

  • skan oświadczenia sprawcy o kolizji drogowej
  • skan dowodu osobistego
  • skan prawa jazdy
  • skan karty pojazdu
  • skan dowodu rejestracyjnego Twojego uszkodzonego auta
  • jeśli Policja zatrzymała Twój dowód rejestracyjny – skan potwierdzenia o jego zatrzymaniu

 

O partnerze

Europejskie Centrum Odszkodowań pomaga w przypadkach:

 

problemów z ustaleniem odpowiedzialności za szkodę – szkody powstałe w wyniku odpowiedzialności zarządcy drogi (dziury w drodze, drzewo, zniszczona nawierzchnia, plama oleju) lub wykonawcy robót drogowych (wadliwa sygnalizacja, gres powodujący szkody, nieoznaczone miejsca niebezpieczne),

zaniżeniem kosztów naprawy kosztorysowej np. wymuszanie użycia części zamiennych i zaniżenie kosztów naprawy przy likwidacji szkody z polisy OC,

zaniżeniem kosztów naprawy w warsztacie -np. poprzez żądanie faktur źródłowych, odmowy pokrycia kosztów holowania i parkingu,

rozliczeniach szkody całkowitej – zaniżenie wartości pojazdu, ustalenie szkody całkowitej przy kosztach naprawy mniejszych niż wartość pojazdu,

W przypadku obsługi roszczeń związanych ze szkodami rzeczowymi i majątkowymi oferujemy:

 

pełną obsługę prawną

pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody,

pomoc rzeczoznawców dla weryfikacji stanowiska towarzystwa ubezpieczeń,

analizę treści umowy ubezpieczenia,

zwrot poniesionych kosztów naprawy,

zwrot kosztów holowania, parkowania, auta zastępczego,

zwrot kosztów adaptacyjnych, etc.

DLACZEGO EuCO ?

 

W imieniu osób poszkodowanych w wypadkach oraz ich bliskich, prowadzimy negocjacje z zakładem ubezpieczeniowym w celu wypłaty odszkodowania lub innego świadczenia na drodze przedsądowej oraz w razie potrzeby – w ramach postępowań sądowych.

 

GWARANTUJEMY OBSŁUGĘ SPRAWY PRZEZ WYSPECJALIZOWANYCH PRAWNIKÓW

 

 

 

OSOBOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH ZAPEWNIAMY:

 

pełną obsługę prawną

pomoc w ustaleniu odpowiedzialności i zgromadzeniu dowodów

pomoc w uzyskaniu dokumentacji medycznej ze szpitali, dokumentów z akt Policji, Prokuratury czy Sądów

ocenę skutków wypadku przez lekarzy znajdujących się na listach biegłych sądowych

doradztwo w zakresie uzupełniania dokumentacji o dalsze badania i wizyty u innych specjalistów

weryfikację orzeczeń wydawanych na zlecenie towarzystw ubezpieczeniowych

rehabilitację

pomoc psychologa i psychiatry

zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z tytułu doznanych cierpień fizycznych i psychicznych

zwrot kosztów leczenia szpitalnego i pozaszpitalnego u wysokiej klasy lekarzy specjalistów

zwrot kosztów zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego

wyrównanie utraconego dochodu

koszty opieki osób trzecich

zwrot kosztów odpowiedniego lub lepszego odżywiania

zwrot kosztów przejazdów związanych z leczeniem, jak również odwiedzin osób bliskich

w przypadku niezdolności do pracy renta wyrównująca utratę dochodów

w przypadku zwiększonych potrzeb zwrot wydatków

ODSZKODOWANIE NAJWYŻSZE W MOŻLIWYCH

 

Warto pamiętać, że podczas gdy firmy ubezpieczeniowe proponują średnio 780 – 1.500 zł za jeden procent uszczerbku na zdrowiu, sądy przyznają nawet 2.000 – 13.000 zł. Nasze główne atuty: wieloletnie doświadczenie zdobyte w pięciu europejskich krajach oraz ponad 200 tysięcy  klientów w Polsce, sprawiają, że jak nikt inny wiemy w jaki sposób rozmawiać z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi.

 

 

GWARANTUJEMY OBSŁUGĘ SPRAWY PRZEZ WYSPECJALIZOWANYCH PRAWNIKÓW

Lokalizacja

Consulting & Coach Mariusz Andrzejczak | Konin, Wyzwolenia 23/41
NIP: 6651661616
Telefon: 604900079
E-mail: m.andrzejczak@euco.pl
Strona www: http://www.mariuszandrzejczak.pl/