Ubezpieczenia Komunikacyjne

Otrzymujesz bonus Zielony+ 0%
Możliwość płatności w Zielonym 50%

Szczegóły oferty

OC

Obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych.Jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe z związku z ruchem pojazdu w kraju i za granicą.W ramach tego ubezpieczenia towarzystwo przejmuje odpowiedzialność materialną posiadacza pojazdu i wypłaca odszkodowanie osobom trzecim za szkody wyrządzone w związku z ruchem drogowym.

AC
Ubezpieczenie pojazdu i jego wyposażenia.Zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową przed stratami materialnymi związanymi z użytkowaniem pojazdu. Ubezpieczenie zapewnia rekompensatę strat wynikających z uszkodzenia, zniszczenia samochodu bądź jego utraty w następstwie wypadku drogowego,kradzieży,pożaru lub innego zdarzenia losowego.

NNW
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu w związku z jego ruchem.To nagłe zdarzenie wywołane przyczyna zewnętrzną, z którego wyniku Ubezpieczony,kierowca ubezpieczonego pojazdu lub jego pasażera-niezależnie od swojej woli-doznali uszkodzenia ciała,uszczerbku na zdrowiu lub zmarli.

ASSISTANCE
Ubezpieczenie zapewnia pomoc w przypadku awarii lub wypadku pojazdu.Polisa daje możliwość skorzystania z takich usług jak:naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia lub holowanie do warsztatu naprawczego oraz wynajem samochodu zastępczego lub noclegu w hotelu (do czasu naprawy pojazdu), ewentualnie kontynuację podróży innymi środkami lokomocji.

Proponujemy wysokiej jakości ubezpieczenia komunikacyjne oraz dodatkowo mogą Państwo skorzystać z ubezpieczeń majątkowych, na życie, zdrowotnych i innych…

O partnerze

Firma AUTO PIKUL działa prężnie na rynku od 1995 roku, kierując się jedną dewizą: zaspokoić potrzeby naszych Klientów na jak najwyższym poziomie i w jak najszerszym zakresie. Jedną z najważniejszych cech naszej działalności jest m..in. kompleksowość usług. Oferujemy Państwu między innymi profesjonalny autoryzowany serwis samochodowy Bosch, stacje diagnostyczne, nowoczesny serwis blacharsko – lakierniczy, nową bezdotykową myjnię, sklep motoryzacyjny, autoryzowany salon ­ serwis Romet i Husqvarna, możliwość korzystania z naszych usług ubezpieczeniowych, likwidacje szkód komunikacyjnych. Jednym słowem wszystko w jednym miejscu.

Podkreślamy, iż Naszym celem jest zaspokojenie potrzeb Klienta w sposób profesjonalny i serdeczny, a zarazem zapewnienie wysokiej jakości usług. Z tego powodu współpraca z nami jest słusznym wyborem. Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z naszą ofertą , która powinna zachęcić Państwa do skorzystania z naszych usług.

 

 

Lokalizacja

AUTO PIKUL | Puławy, Lubelska 63 A
NIP: 7161005294
Telefon: 818885831
E-mail: auto-pikul@bosch-service.pl
Strona www: http://www.pikul.pl