INSTYTUT WSPARCIA BIZNESU

Dodano: poniedziałek, 18.06.2018

Szczegóły oferty

 

Zadaniem Stowarzyszenia jest rozwijanie stałej współpracy pomiędzy sektorem firm małych,  średnich, samorządami, inicjowanie projektów wraz z członkami Stowarzyszenia, wspieranie, tudzież  tworzenie takich projektów, a przede wszystkim współpraca pomiędzy członkami Stowarzyszenia. Stymulowanie wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, przyspieszenie rozwoju regionu podkarpackiego oraz regionów, w których działają filie Stowarzyszenia, poprzez stworzenie silnego ośrodka współpracy naszych firm z regionalną gospodarką. Efektem działalności Stowarzyszenia jest wprowadzenie na rynek rozwiązań i produktów o charakterze innowacyjnym, wspólnych dla wszystkich członków należących do Stowarzyszenia.

Dane kontaktowe:

INSTYTUT WSPARCIA BIZNESU | Rzeszów, ul. Bohaterów 5
NIP: 8133732545
Telefon: 177158154
E-mail: biuro@siwb.pl
Strona www: http://www.siwb.pl

Oferty

Możliwość płatności w Zielonym 100%
INSTYTUT WSPARCIA BIZNESU
Rzeszów, ul. Bohaterów 5