Consulting & Coach Mariusz Andrzejczak

Dodano: środa, 14.02.2018

Szczegóły oferty

Europejskie Centrum Odszkodowań pomaga w przypadkach:

 

problemów z ustaleniem odpowiedzialności za szkodę – szkody powstałe w wyniku odpowiedzialności zarządcy drogi (dziury w drodze, drzewo, zniszczona nawierzchnia, plama oleju) lub wykonawcy robót drogowych (wadliwa sygnalizacja, gres powodujący szkody, nieoznaczone miejsca niebezpieczne),

zaniżeniem kosztów naprawy kosztorysowej np. wymuszanie użycia części zamiennych i zaniżenie kosztów naprawy przy likwidacji szkody z polisy OC,

zaniżeniem kosztów naprawy w warsztacie -np. poprzez żądanie faktur źródłowych, odmowy pokrycia kosztów holowania i parkingu,

rozliczeniach szkody całkowitej – zaniżenie wartości pojazdu, ustalenie szkody całkowitej przy kosztach naprawy mniejszych niż wartość pojazdu,

W przypadku obsługi roszczeń związanych ze szkodami rzeczowymi i majątkowymi oferujemy:

 

pełną obsługę prawną

pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody,

pomoc rzeczoznawców dla weryfikacji stanowiska towarzystwa ubezpieczeń,

analizę treści umowy ubezpieczenia,

zwrot poniesionych kosztów naprawy,

zwrot kosztów holowania, parkowania, auta zastępczego,

zwrot kosztów adaptacyjnych, etc.

DLACZEGO EuCO ?

 

W imieniu osób poszkodowanych w wypadkach oraz ich bliskich, prowadzimy negocjacje z zakładem ubezpieczeniowym w celu wypłaty odszkodowania lub innego świadczenia na drodze przedsądowej oraz w razie potrzeby – w ramach postępowań sądowych.

 

GWARANTUJEMY OBSŁUGĘ SPRAWY PRZEZ WYSPECJALIZOWANYCH PRAWNIKÓW

 

 

 

OSOBOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH ZAPEWNIAMY:

 

pełną obsługę prawną

pomoc w ustaleniu odpowiedzialności i zgromadzeniu dowodów

pomoc w uzyskaniu dokumentacji medycznej ze szpitali, dokumentów z akt Policji, Prokuratury czy Sądów

ocenę skutków wypadku przez lekarzy znajdujących się na listach biegłych sądowych

doradztwo w zakresie uzupełniania dokumentacji o dalsze badania i wizyty u innych specjalistów

weryfikację orzeczeń wydawanych na zlecenie towarzystw ubezpieczeniowych

rehabilitację

pomoc psychologa i psychiatry

zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z tytułu doznanych cierpień fizycznych i psychicznych

zwrot kosztów leczenia szpitalnego i pozaszpitalnego u wysokiej klasy lekarzy specjalistów

zwrot kosztów zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego

wyrównanie utraconego dochodu

koszty opieki osób trzecich

zwrot kosztów odpowiedniego lub lepszego odżywiania

zwrot kosztów przejazdów związanych z leczeniem, jak również odwiedzin osób bliskich

w przypadku niezdolności do pracy renta wyrównująca utratę dochodów

w przypadku zwiększonych potrzeb zwrot wydatków

ODSZKODOWANIE NAJWYŻSZE W MOŻLIWYCH

 

Warto pamiętać, że podczas gdy firmy ubezpieczeniowe proponują średnio 780 – 1.500 zł za jeden procent uszczerbku na zdrowiu, sądy przyznają nawet 2.000 – 13.000 zł. Nasze główne atuty: wieloletnie doświadczenie zdobyte w pięciu europejskich krajach oraz ponad 200 tysięcy  klientów w Polsce, sprawiają, że jak nikt inny wiemy w jaki sposób rozmawiać z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi.

 

 

GWARANTUJEMY OBSŁUGĘ SPRAWY PRZEZ WYSPECJALIZOWANYCH PRAWNIKÓW

Dane kontaktowe:

Consulting & Coach Mariusz Andrzejczak | Konin, Wyzwolenia 23/41
NIP: 6651661616
Telefon: 604900079
E-mail: m.andrzejczak@euco.pl
Strona www: http://www.mariuszandrzejczak.pl/

Oferty

Otrzymujesz bonus Zielony+ 15%
Możliwość płatności w Zielonym 100%
Consulting & Coach Mariusz Andrzejczak
Konin, Wyzwolenia 23/41
Otrzymujesz bonus Zielony+ 15%
Możliwość płatności w Zielonym 100%
Consulting & Coach Mariusz Andrzejczak
Konin, Wyzwolenia 23/41
Otrzymujesz bonus Zielony+ 15%
Możliwość płatności w Zielonym 100%
Consulting & Coach Mariusz Andrzejczak
Konin, Wyzwolenia 23/41
Otrzymujesz bonus Zielony+ 10%
Możliwość płatności w Zielonym 100%
Consulting & Coach Mariusz Andrzejczak
Konin, Wyzwolenia 23/41