Rehabilitacja L'ASCADA

Dodano: piątek, 09.02.2018

Szczegóły oferty

Pod nazwą FED system kryje się nowoczesna metoda oraz urządzenie do leczenia skoliozy, które od niedawna dostępne są również w naszym kraju. Dzięki niemu można skorygować skrzywienie kręgosłupa, które, według statystyk, staje się najczęściej występującym problemem ortopedycznym u dzieci.

Tą nowatorską metodę opracował i stosuje od ponad 20 lat w Barcelonie hiszpański fizjoterapeuta prof. Santosa Sastre Fernandez. Opisał on, jak za pomocą fizjoterapii możemy korzystnie wpłynąć na deformację kręgosłupa. Badania przeprowadzone Klinice Rehabilitacji w Barcelonie udowodniły, że leczenie skolioz metodą FED może prowadzić do niemal całkowitego wyleczenia, a w grupie ponad ośmiuset leczonych dzieci jedynie 3% ostatecznie zostało skierowanych do leczenia operacyjnego.

FED to skrót nazwy urządzenia (hiszp. Fijación, Elongación, Desrotación; ang. Fixation, Elongation, Derotation; pol. ustabilizowanie, rozciągnięcie/wydłużenie, odkręcenie) – jak określa ją sam autor: „trójwymiarowe ustabilizowanie kręgosłupa przy jednoczesnym jego wydłużeniu i odkręceniu”.

Zewnętrzna siła wytwarzana przez urządzenie na łuk skrzywienia skutecznie zmniejszają kąt rotacji podczas zabiegu. Powoduje to odbarczenie chrząstki nasadowej po stronie wklęsłości i jej wzrost oraz zmianę siły działających na chrząstki neurocentralne, co prowadzi do zahamowania procesu rotacji kręgu.

Niezmiernie ważną rzeczą w uzyskaniu dobrych efektów jest program terapeutyczny stosowany i przedstawiany przez prof. S.Sastre Fernandez, który obejmuje zabiegi fizykoterapeutyczne, terapię manualną i indywidualne ćwiczenia korekcyjne.

Integralnymi częściami metody FED jest specjalistyczne badanie i postawienie właściwej diagnozy poprzez:

protokół badania FED zawierający kwestionariusz pytań oraz schemat badania fizykalnego pacjenta;

badanie obrazowe RTG (w niektórych przypadkach również TK i MR) wykonane tak, aby obejmowały możliwie cały kręgosłup wraz z miednicą i stawami biodrowymi. Dokładna analiza zdjęć z dokonaniem pomiarów m.in. kąta skrzywienia wg Cobba, kąta rotacji kręgów (Rimondii), torsji kręgów, oznaczeniem testu Rissera, porównaniem stawów biodrowych i krzyżowo-biodrowych;

klasyfikacja oraz określenie procedur terapeutycznych charakterystycznych dla każdego przypadku i typu skrzywienia;

klasyfikacja pacjenta wg podziału Kinga-Moe (5 rodzajów skrzywień kręgosłupa);

 

dobór odpowiednich elementów terapii;

Dane kontaktowe:

Rehabilitacja L'ASCADA | Śrem, ul. Chełmońskiego 2
NIP: 7772745850
Telefon: 601583828
E-mail: pawel@npj.pl
Strona www: http://www.rehabilitacja-lascada.pl

Oferty

Otrzymujesz bonus Zielony+ 5%
Możliwość płatności w Zielonym 100%
Rehabilitacja L'ASCADA
Śrem, ul. Chełmońskiego 2
Możliwość płatności w Zielonym 100%
Rehabilitacja L'ASCADA
Śrem, ul. Chełmońskiego 2
Możliwość płatności w Zielonym 100%
Rehabilitacja L'ASCADA
Śrem, ul. Chełmońskiego 2
Możliwość płatności w Zielonym 100%
Rehabilitacja L'ASCADA
Śrem, ul. Chełmońskiego 2